20 lipca, 2024

wzoryikolory.pl

kolory życia codziennego

Czy politycy sprzedali się wiceministrowi sprawiedliwości? Nie będą mieć miejsca w sądach

Czy politycy sprzedali się wiceministrowi sprawiedliwości? Nie będą mieć miejsca w sądach

Wiceminister sprawiedliwości zapowiada odwołanie wszystkich prezesów sądów współpracujących z politykami

W obecnym procesie oczyszczania zawodu sędziego konieczne są postępowania dyscyplinarne i karne dla sędziowskich beneficjentów „dobrej zmiany” – stwierdza sędzia Mazur. Sankcją może być nawet wykluczenie z zawodu. Planowane są zmiany ustawowe natychmiast po zmianie lokatora w Pałacu Prezydenckim.

Około 2,5 tys. neosędziów orzeka obecnie w sądach powszechnych. Prezesi sądów odwołani przez ministra Bodnara to często nominaci Zbigniewa Ziobry, lojalni wobec polityków Zjednoczonej Prawicy. W wymiarze sprawiedliwości po latach rządów PiS sytuacja jest skomplikowana i wymaga gruntownych zmian.

Odwoływanie prezesów

  • Dotychczas wszczęto 110 postępowań o odwołanie prezesa sądu, z czego 53 zakończyło się odwołaniem, a 35 osob podało się do dymisji.
  • Odwołane powinni zostać prezesi nieprzestrzegający zasad etyki sędziowskiej oraz ci, którzy przyczynili się do demontażu rządu prawa.
  • Mają być również rozliczeni ci, którzy skorzystali z politycznych koneksji w Krajowej Radzie Sądownictwa lub nie sprawdzają się na stanowiskach menedżerskich.

Rozliczenia

  1. Niezależne i transparentne postępowanie wobec neosędziów, z obszernymi uzasadnieniami postanowień.
  2. Nie wyklucza się procedur dyscyplinarnych oraz karanych, a najpoważniejszą sankcją może być usunięcie z zawodu.
  3. Postępowania będą prowadzone z godnością i dbałością o standardy etyki zawodowej.

Kwestia „rzeźników” sędziowskiej dyscypliny

Min. Ziobry powołał rzeczników dyscyplinarnych, którzy byli porównywani do „rzeźników dyscyplinarnych”. Działania tych osób nasumowywały się na szykanowaniu i represjonowaniu sędziów. Dzięki interwencji ministra Bodnara oraz rzeczników ad hoc, ten okres przesłaodowania sędziów dobiegł końca.

Przyszłość sądów

Po zmianie prezydenta ma nastąpić działanie w pełnym zakresie. Projekt ustaw ma na celu przywrócenie praworządności i normalności w wymiarze sprawiedliwości. W planach m.in. zmiany w KRS, sądach powszechnych oraz Sądzie Najwyższym.

Wyzwania dla sądów

Współczesne sądy borykają się z problemem przeciągania spraw oraz brakiem asystentów. Sztuczna inteligencja może odegrać ważną rolę w digitalizacji akt, ale zdecydowanie nie zastąpi sędziów. Komputeryzacja sądów jest niezbędna dla usprawnienia działań wymiaru sprawiedliwości.