20 lipca, 2024

wzoryikolory.pl

kolory życia codziennego

Kto ma prawo do zwolnienia z opłat za wywóz śmieci?

Kto ma prawo do zwolnienia z opłat za wywóz śmieci?

Obowiązek ponoszenia opłat za odbiór odpadów powstaje, gdy na nieruchomości: Deklarację o ustalenie wysokości opłaty za wywóz śmieci należy złożyć w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania na nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na niej odpadów.

Tzw. należy złożyć do urzędu miasta lub gminy osobiście, drogą pocztową lub elektronicznie.

Warto jednak wiedzieć, że zwolnienie nie jest obowiązkowe, a więc to, czy w danej gminie, czy mieście będą zwolnienia z opłat za śmieci.

Przykładowo w Warszawie z opłat za wywóz odpadów komunalnych zwolnione są:

  • To, ile będzie wynosić opłata, zależy od danej gminy/miasta, która samodzielnie ustala wysokość opłaty. Przykładowo (obecnie opłata wynosi 85 zł, a więc od października czeka nas obniżka o 30 proc.).
  • W Krakowie natomiast, również od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.
  • Niektóre gminy i miasta wprowadzają także.
  • W Warszawie ze zniżek mogą skorzystać osoby posiadające, wówczas otrzymują one tzw. zasiłek celowy, który może pokryć część opłat za śmieci. W Katowicach osoby posiadające Kartę Dużej Rodziny mogą otrzymać 20-procentowe zwolnienie z opłat za wywóz odpadów. W Krakowie również obowiązują zniżki dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny, osoby te są zwolnione z opłaty w części wynoszącej 4,60 zł za członka rodziny.
  • Ponadto w Krakowie na obniżkę mogą także liczyć posiadacze przydomowych kompostowników w zabudowie jednorodzinnej, wówczas przysługuje im 4 zł zniżki na jednego mieszkańca.
  • Osoby, które mają w zabudowie jednorodzinnej we Wrocławiu, także skorzystają z obniżki wynoszącej 3 zł od jednego mieszkańca.
  • Ponadto mniej zapłacą posiadacze Karty Dużej Rodziny, bo jeżeli wnoszona przez daną rodzinę opłata wynosi więcej niż 164,96 zł, to wtedy może ona otrzymać aż 40 proc. zniżki.