21 lipca, 2024

wzoryikolory.pl

kolory życia codziennego

Obniżony wzrost cen usług hamuje amerykańską inflację

Obniżony wzrost cen usług hamuje amerykańską inflację

Na usługi podstawowe składają się usługi mieszkaniowe i usługi z wyłączeniem mieszkalnictwa. Od stycznia 2023 r. ceny usług mieszkaniowych w dalszym ciągu osiągały nowe maksima, a usługi z wyłączeniem mieszkań również utrzymywały się na wysokim poziomie. Jak jednak podkreśla Wolf Richter, według danych Biura Statystyk Pracy tempo wzrostu od końca 2021 r. jest „oszałamiającym, odstającym ruchem kręgosłupa szyjnego”.

Wolny wzrost bazowego CPI

CPI usług podstawowych wzrósł w maju o 2,7 proc. w ujęciu rocznym w stosunku do kwietnia (0,22 proc. nie w ujęciu rocznym), co stanowi najmniejszy wzrost od października 2021 r. Tego rodzaju wartości odstające nie tworzą trendu; wkrótce się odwrócą, jak pokazały wszystkie inne wartości odstające w usługach podstawowych.

Ta ogromna wartość odstająca z jednego miesiąca obniżyła odczyt za sześć miesięcy. Sześciomiesięczny wskaznik CPI w usługach podstawowych wzrósł o 5,5 proc. w ujęciu rocznym, co stanowi pierwsze spowolnienie od października 2023 r.

Bazowy CPI wzrósł w maju o 2,0 proc. w ujęciu rocznym (0,163 proc. nie w ujęciu rocznym) w stosunku do kwietnia, co jest najmniejszym wzrostem od sierpnia 2021 r. Zawirowania miesiąca na miesiąc mogą być szalone, a ten był spowodowany wywołującą ból kręgosłupa wartością odstającą w CPI usług podstawowych – pisze Richter.

Sześciomiesięczny bazowy wskaznik CPI, który niweluje większość miesięcznych zmian, wzrósł o 3,7 proc. w ujęciu rocznym, co stanowi pierwsze spowolnienie po pięciu miesiącach przyspieszeń z rzędu. Bazowy CPI w usługach podstawowych wzrósł w maju o 5,2 proc. rok do roku, mniej więcej w tym samym tempie ósmy miesiąc z rzędu.

Bazowy CPI dóbr trwałych

Po gwałtownym wzroście w czasie pandemii, bazowy CPI dóbr trwałych spada od połowy 2022 r., na co wpływa spadek cen pojazdów używanych. W maju CPI dóbr trwałych spadł o 3,8 proc. rok do roku, co stanowi największy spadek od 20 lat. Bazowy CPI, po wyłączeniu żywności i energii, wzrósł o 3,4 proc. rok do roku, kontynuując spowolnienie, spowolnione przez gwałtowny spadek cen dóbr trwałych.

Ogółem CPI wzrósł o 3,3 proc. rok do roku. Od czerwca 2023 r., kiedy osiągnął najniższy poziom w cyklu wynoszący 3,0 proc., utrzymuje się zasadniczo w tym samym wąskim przedziale.

CPI w nieruchomościach

Czynsz w głównym miejscu zamieszkania CPI wzrósł o 4,8 proc. w ujęciu rocznym w maju w porównaniu z kwietniem, co oznacza przyspieszenie w porównaniu z poprzednim miesiącem. Odczyt trzymiesięczny wzrósł o 4,7 proc., co stanowi najmniejszy wzrost od października 2021 r. Wskaźnik CPI czynszów stanowi 7,6 proc. całkowitego CPI.

Opiera się ona na czynszach rzeczywiście płaconych przez najemców, a nie nastawkach żądań za reklamowane lokale do wynajęcia. Badanie obejmuje tę samą dużą grupę domów i mieszkań na wynajem na przestrzeni czasu i śledzi czynsze, które faktycznie płacili w tych lokalach obecni najemcy.

Wskaźnik ekwiwalentu czynszu właścicieli wzrósł o 5,3 proc. w ujęciu rocznym w maju w porównaniu z kwietniem, co oznacza przyspieszenie w porównaniu z poprzednim miesiącem. Pozostaje w przedziale, którego najniższym poziomem był sierpień 2023 r. (+5,1 proc.). Trzymiesięczny wskaznik CPI OER również wzrósł o 5,3 proc. w ujęciu rocznym, mniej więcej tyle samo, co w poprzednim miesiącu. Indeks OER stanowi 26,6 proc. całkowitego CPI.

Jego zadaniem jest oszacowanie inflacji „schronienia” jako usługi dla właścicieli domów – jako zamiennika usług, za które płacą właściciele domów, takich jak odsetki, ubezpieczenie właściciela domu, opłaty HOA, utrzymanie i podatki od nieruchomości. W przybliżeniu opiera się to na szacunkach dużej grupy właścicieli domów, za które wynajmuje się ich dom, przy założeniu, że właściciel domu będzie chciał zrekompensować wzrost kosztów poprzez podniesienie czynszu.