21 lipca, 2024

wzoryikolory.pl

kolory życia codziennego

Sanatorium KRUS: wszystko, co musisz wiedzieć przed skorzystaniem z turnusu!

Sanatorium KRUS: wszystko, co musisz wiedzieć przed skorzystaniem z turnusu!

Od 1 stycznia 2023 roku prawo do rehabilitacji leczniczej w sanatorium KRUS przysługuje nie tylko rolnikom, ale również emerytom rolnym. Ważną zmianą jest to, że status aktywności zawodowej nie ma wpływu na rozpatrzenie wniosku. Oznacza to, że z turnusu mogą skorzystać zarówno rolnicy kontynuujący pracę, jak i ci, którzy już z niej zrezygnowali.

Jak otrzymać skierowanie do sanatorium KRUS?

  1. Udać się do lekarza. Podczas wizyty lekarz stwierdzi wskazania do odbycia rehabilitacji leczniczej i wypełni wniosek o skierowanie. Ważność wniosku to 6 miesięcy.
  2. Wniosek należy złożyć w właściwym oddziale regionalnym lub placówce terenowej KRUS.
  3. Wniosek zostanie zarejestrowany, sprawdzony pod względem formalnym i oceniony merytorycznie. O decyzji KRUS w sprawie skierowania na rehabilitację emerytowany rolnik zostanie poinformowany pisemnie.

W przypadku pozytywnej decyzji KRUS, emerytowany rolnik otrzyma propozycję wyjazdu do wybranego ośrodka. Po wyrażeniu zgody na termin i miejsce rehabilitacji, rolnik otrzyma skierowanie.

Co obejmuje pobyt na turnusie?

Pobyt na turnusie obejmuje:

  • Zakwaterowanie i wyżywienie
  • Zabiegi rehabilitacyjne
  • Opiekę medyczną

Z takiej formy rehabilitacji można korzystać nie częściej niż raz na 12 miesięcy.

Zasady zwrotu kosztów przejazdu:

Zgodnie z ustawą „osobie skierowanej na rehabilitację leczniczą przysługuje zwrot kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do zakładu rehabilitacji leczniczej. Jednak taki zwrot nie przysługuje osobie uprawnionej do emerytury rolniczej”.

Z tego wynika, że emerycie KRUS, mający skierowanie na rehabilitację uzdrowiskową, będą musieli z własnej kieszeni zapłacić za dojazd do celu i powrót do domu. KRUS nie zwraca kosztów przejazdu do sanatorium.

Ważne! Pobyt w sanatorium KRUS nie wyklucza leczenia uzdrowiskowego z NFZ! Warto podkreślić, że skorzystanie z rehabilitacji leczniczej w sanatorium KRUS nie pozbawia emerytowanego rolnika możliwości leczenia uzdrowiskowego finansowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ).

Więcej informacji na temat zasad i procedury ubiegania się o skierowanie na rehabilitację w sanatorium KRUS można znaleźć na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/krus.

Quiz PRL. Służba zdrowia w PRL