20 lipca, 2024

wzoryikolory.pl

kolory życia codziennego

Skuteczny test domowy: Wykryj ryzyko zawału serca w zaledwie pięć minut

Skuteczny test domowy: Wykryj ryzyko zawału serca w zaledwie pięć minut

Choroby serca i naczyń to główny problem zdrowotny w Polsce, jak wskazuje Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego. Odpowiadają za około połowę zgonów w całej populacji, oraz jedną trzecią w wieku aktywności zawodowej.

W 2023 roku odnotowano 70,4 tys. zawałów serca. Podobna ilość była w 2022 r., a w 2021 – 67,7 tys. Dotychczasowy rekord należy do 2019 roku kiedy odnotowano 79 tys. przypadków. Moglibyśmy cofnąć się jeszcze kilka lat w tył, ale już po ostatnich przypadkach widać, że liczba ta jest zdecydowanie zbyt wysoka.

Zawały serca to nie tylko problem związany z samą możliwością zgonu. To również olbrzymie koszty związane z leczeniem. Koszty diagnostyki i terapii każdego roku wynoszą co najmniej kilkanaście miliardów złotych. A jeśli doliczymy koszty pośrednie związane z wcześniejszymi emeryturami i rentami, stratami z powodu przedwczesnej umieralności czy przebywania na zwolnieniu lekarskich rosną do co najmniej kilkudziesięciu miliardów dolarów.

W przypadku zawału serca niezwykle istotne jest szybkie działanie i wezwanie pomocy, a także odpowiednia rekonwalescencja. A co gdyby tak z dużym prawdopodobieństwem dało się przewidzieć jego wystąpienie? Szwedzcy naukowcy stworzyli test do użytku domowego, który szybko identyfikuje wysokie ryzyko zawału serca.

Badania naukowe

To , ale jak pokazuje badanie, – Zawał serca często pojawia się niespodziewanie. Wiele osób, które cierpią na zawały serca, jest pozornie zdrowych i bezobjawowych, ale mają tłuszczowe złogi w tętnicach wieńcowych, znane jako miażdżyca.

Nasz test umożliwia identyfikację prawie dwóch trzecich osób w wieku 50-64 lat, które mają znaczną miażdżycę tętnic wieńcowych i w związku z tym są narażone na wysokie ryzyko chorób sercowo-naczyniowych – informuje Göran Bergström, profesor fizjologii klinicznej w Akademii Sahlgrenska na Uniwersytecie w Göteborgu, starszy lekarz w Szpitalu Uniwersyteckim Sahlgrenska i główny badacz w projekcie SCAPIS przeprowadzonego na Uniwersytecie w Göteborgu.

Domowy test na zawał serca w 5 minut

Pełny Wersja do samooceny uwzględnia 14 z nich w formie kwestionariusza, na którego wypełnienie potrzeba od 5 do 8 minut. Pytania te dotyczą czynników takich jak .

Według przekazanych przez uniwersytet informacji taki Wyniki pokazują, że nasz domowy test jest tak samo dokładny jak badanie kliniczne z wykorzystaniem badań krwi i pomiaru ciśnienia krwi. Jeśli możemy udostępnić test szeroko w opiece zdrowotnej, może on ratować życie i zapobiegać cierpieniu, pomagając nam identyfikować osoby, które są w grupie wysokiego ryzyka zawału serca lub które są obecnie niedostatecznie leczone.

Badanie naukowe projektu SCAPIS

Pełne badanie projektu SCAPIS uwzględniało próbę ponad 30 tys. osób, losowo wybranych kobiet i mężczyzn w wieku od 50 do 64 lat, głównie Europejczyków. Gromadzenie danych przeprowadzono w latach 2014-2018 w 6 szwedzkich szpitalach uniwersyteckich.

Z tej próby prof. Bergström z zespołem pozyskał dane 25 tys. osób. U wszystkich były zbadane tętnice wieńcowe za pomocą tomografii komputerowej, która dostarcza obraz stopnia miażdżycy. Porównując obrazy serca z kwestionariuszami wypełnionymi przez uczestników, naukowcy byli w stanie zobaczyć, które czynniki były najściślej powiązane ze stopniem miażdżycy.

Naukowcy rozpoczęli również dodatkowe badania w Szwecji i na danych ze Stanów Zjednoczonych, aby ocenić, jak opracowany test działa na różnych grupach. Niestety w publikacji można jedynie znaleźć czynniki, które brane były w trakcie badań klinicznych i te wytypowane do samooceny (tab. 2 w tekście, link w źródłach). Sam , prawdopodobnie ze względu na wciąż trwające badania. Miejmy nadzieję, że ich wyniki pozwolą uzyskać jeszcze większą skuteczność, a sam test zostanie niebawem opublikowany i przetłumaczony na wiele innych języków.