20 lipca, 2024

wzoryikolory.pl

kolory życia codziennego

35-godzinny tydzień pracy dla urzędników – skracamy czas spędzany w pracy!

35-godzinny tydzień pracy dla urzędników - skracamy czas spędzany w pracy!

Już za rogiem kolejny kryzys – ceny w gospodarce rosną najwolniej od trzech lat. W tej sytuacji prezydent Leszna, Grzegorz Rusiecki, postanowił podjąć śmiałą decyzję dotyczącą zmniejszenia normy czasu pracy pracowników Urzędu Miasta Leszna z 8 do 7 godzin.

Zmiany w urzędzie miasta

Decyzja o skróceniu czasu pracy urzędników ma charakter pilotażowy. Prezydent Rusiecki podkreśla, że najbliższe miesiące pokażą, czy taka zmiana będzie miała pozytywny wpływ na wydajność i efektywność pracy. Planuje monitorować i analizować sytuację na podstawie sprawozdań przygotowywanych przez kierowników działów.

Planowane zmniejszenie tygodniowej normy czasu pracy do 35 godzin jest zgodne z procesem legislacyjnym, który aktualnie toczy się w Sejmie. Prezydent Rusiecki wyraża przekonanie, że podjęte decyzje przyniosą pozytywne efekty i z uznaniem zauważy wkład swoich pracowników w zwiększenie efektywności pracy.

Nowe godziny pracy urzędu miasta

  1. W lipcu i sierpniu, urząd miejski w Lesznie będzie czynny w poniedziałki od godziny 7 do 18, a w pozostałe dni od 7 do 14.
  2. Od września, godziny pracy urzędników zmieniają się na: w poniedziałki od 8 do 18, a w pozostałe dni od 8 do 15.

Dodatkowo Centrum Informacji Turystycznej będzie dostępne dla klientów w następujących godzinach: w poniedziałki od 8 do 18, od wtorku do piątku od 8 do 17, a w soboty od 8 do 15.

Tym samym prezydent Leszna jest przekonany, że wprowadzone zmiany będą korzystne zarówno dla pracowników urzędu, jak i dla mieszkańców miasta, którzy również będą mieli możliwość załatwienia swoich spraw w wydłużonych godzinach pracy magistratu.