21 lipca, 2024

wzoryikolory.pl

kolory życia codziennego

Alarmująca informacja: PKP Cargo figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych!

Alarmująca informacja: PKP Cargo figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych!

„Nasi zwiazkowcy donoszą, że na celowniku znalazło się PKP Cargo. Drugi operator logistyczny UE!” – napisał na platformie X Piotr Duda, przewodniczący NSZZ Solidarność.

Okazuje się, że zarząd PKP zgłosił PKP Cargo do Krajowego Rejestru Zadłużonych z prośbą o sądowe otwarcie postępowania sanacyjnego – równoznacznego ze wszystkimi skutkami upadłości.

Do Krajowego Rejestru Zadłużonych wpłynął wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego wobec PKP Cargo. Obwieszczenie można znaleźć na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości w zakładce „Krajowy Rejestr Zadłużonych”.

To już nie są pomysły, to są fakty. Zarząd PKP zgłosił do Krajowego Rejestru Zadłużonych PKP Cargo z prośbą o sądowe otwarcie postępowania sanacyjnego – potwierdził Henryk Grymel, przewodniczący Rady Krajowej Sekcji Krajowej Kolejarzy NSZZ „Solidarność”.

„Pełna likwidacja PKP Cargo”. Jak tłumaczy związkowiec, spółka nie może ustawowo być w stanie upadłości, jednak postępowanie sanacyjne jest równoznaczne ze wszystkimi jej skutkami. Przez sąd wyznaczony zostaje syndyk lub zarządca, organy spółki nie działają, a więc zawieszone są wszystkie jej prawa.

Mogą zwalniać, sprzedawać majątek, tak jak przy upadłości czy de facto likwidacji – mówi portalowi TySol.pl Grymel.

Jak wskazuje, PKP Cargo będzie mieć również kłopot z uczestnictwem w przetargach, a na pewno żadnego nie wygra. To pełna likwidacja PKP Cargo – ocenia.

PKP Cargo liczy 14 tys. pracowników, a biorąc pod uwagę spółki zależne, może to być ok. 20 tys. osób. Według relacji Grymela, zarząd nikogo nie poinformował, jedynie związkowcy rozsyłali sobie link do Krajowego Rejestru Zadłużonych. Nie poinformowano nawet Rady Nadzorczej.

Według nas zarząd podjął uchwałę niezgodnie z prawem. Mamy w zarządzie przedstawiciela pracowników. Na dwa dni wyłączono mu pocztę, żeby nie brał udziału w głosowaniu, bo wiedzieli, że jak taką uchwałę będą głosować, to my się dowiemy wszystkiego – podkreślił rozmówca TySol.pl.

Obwieszczenie
Obwieszczenie / autor: gov.pl

Piotr Duda: To wykracza poza skalę! PKP Cargo jest pierwszym w Polsce i drugim w Europie operatorem logistycznym. W dużej mierze dzięki działalności spółki Ukraina mogła obronić się przed rosyjską agresją.

Głównym obszarem działalności PKP Cargo są kolejowe przewozy towarowe. Nie ma dnia, żebyśmy nie słyszeli o złych danych gosp., zwolnieniach, rachunkach grozy, czy niszczeniu marzeń o ambitnej Polsce, ale to wykracza poza skalę.

„Nasi związkowcy donoszą, że na celowniku znalazło się PKP Cargo. Drugi operator logistyczny UE!” – skomentował na platformie X przewodniczący Solidarności Piotr Duda.

aja/gov.pl, X, tysol.pl