20 lipca, 2024

wzoryikolory.pl

kolory życia codziennego

Bezpłatna komunikacja miejska dla emerytów – konieczny warunek do skorzystania z promocji

Bezpłatna komunikacja miejska dla emerytów - konieczny warunek do skorzystania z promocji

Darmowa komunikacja miejska dla emerytów dotyczy milionów osób, a kolejni czekają na przejazdy bez biletów. Aby mieć prawo do bezpłatnej komunikacji, trzeba Wiek to jedyny warunek stojący na drodze do nieodpłatnego korzystania z autobusów, tramwajów i innych środków komunikacji miejskiej. W razie kontroli biletów emeryci pokazują legitymację emeryta, dowód osobisty lub inny dokument ze wskazaną datą urodzenia. Są jednak miasta, gdzie .

Warunki przyznania, jak i wymiar ulg, różnią się w poszczególnych miastach. Na przykład w Szczecinie niezależnie od płci. W Warszawie osoby, które ukończyły 65. rok życia, mogą wykupić roczny „bilet seniora” na komunikację miejską . Kobiety, których powszechny wiek emerytalny wynosi 60 lat, muszą poczekać 5 lat, natomiast mężczyźni zyskają przywilej natychmiast po uzyskaniu praw emerytalnych. Panie mogą.

W Polsce powszechnie bowiem obowiązuje ulga, która uprawnia seniorów . Zniżka dotyczy nie tylko komunikacji miejskiej, ale również pociągów.