21 lipca, 2024

wzoryikolory.pl

kolory życia codziennego

URE zatwierdza nowe ceny energii elektrycznej dla pięciu największych dostawców

URE zatwierdza nowe ceny energii elektrycznej dla pięciu największych dostawców

Już zatwierdzone przez URE. Urząd podał informację, że zatwierdził wnioski o zmianę taryf złożone przez spółki PGE, Enei, Energi i Taurona. Nowe taryfy będą obowiązywać do końca 2025 roku.

Średni poziom taryf na prąd w drugiej połowie 2024 i w 2025 roku wyniesie – podał URE. Będą to taryfy niższe niż obowiązywał w pierwszej połowie roku.

Zmiany w stosunku do poprzednich okresów zobrazowano na wykresie:

Przez drugą połowę roku nadal będzie obowiązywała cena maksymalna prądu – choć będzie wyższa niż w pierwszej części 2024 roku. W związku z jej obowiązywaniem, ceny w zatwierdzonych przez Prezesa URE zmianach taryf – podkreśla urząd.

Będą natomiast podstawą rozliczeń spółek obrotu z zarządcą rozliczeń. Chodzi o to, na jakie rekompensaty będą mogły liczyć spółki za sprzedaż prądu po cenach zamrożonych na poziomie ceny maksymalnej.

Przypomnijmy, że sprzedawcy prądu musieli złożyć wnioski o zmianę taryf w związku z ustawą o bonie energetycznym. To ustawa, która reguluje kwestie cen energii w Polsce.

Na mocy ustawy w połowie roku dojdzie do częściowego odmrożenia cen energii. Zmienią się między innymi od 1 lipca 2024 roku wzrośnie stawka netto za sprzedaż energii elektrycznej dla końcowego odbiorcy.

Do tej pory odbiorcy, którzy zużyliby mniej niż 2 MWh w ciągu roku, mogli liczyć na cenę 412 zł netto za MWh. Taka cena obowiązywała od stycznia do lipca. Teraz energia elektryczna – niezależnie od poziomu zużycia.

Jak szacuje URE, od 1 lipca do 31 grudnia, którego roczne zużycie nie przekracza 2 MWh, cena ta nie będzie wynikała tylko z podwyższenia stawek za sam zakup prądu. Będzie uwzględniać też. Ta wzrosnie z do Jednocześnie, która w zależności od zużycia prądu waha się od 2,66 do 14,90 zł miesięcznie.

Do końca roku Wraz z ustawą regulującą częściowe odmrożenie cen energii został wprowadzony nowe wsparcie finansowe dla gospodarstw domowych. Chodzi o Progi wskazane przez ustawodawcę wynoszą .

5 Powyżej tych limitów ma obowiązywać zasada „złotówki za złotówkę”. Dla przykładu – beneficjent, którego dochód przekroczy próg o 100 zł, dostanie świadczenie pomniejszone o tę kwotę. Kwoty pomocy są rozróżnione w zależności od liczby domowników. Bon energetyczny wyniesie odpowiednio.

Jeśli dane gospodarstwo domowe wykorzystuje ogrzewa się źródłem zasilanym prądem, kwota bonu energetycznego będzie dwa razy większa.

Można złożyć do gminy w terminie