21 lipca, 2024

wzoryikolory.pl

kolory życia codziennego

Czy 20 lat aktywnej pracy zapewni nam odpowiednią emeryturę?

Czy 20 lat aktywnej pracy zapewni nam odpowiednią emeryturę?

Jak inwestować, by nie stracić? Ile trzeba mieć pieniędzy na czas wojny? Gotówka czy złoto? Warto wiedzieć. Niechciany przelew. Czy trzeba oddawać pieniądze? Oto konsekwencje BLIK. Wielkie problemy z przelewami BLIK na telefon! Pieniądze trafiają do obcych osób. Masowe zwolnienia. Ukraińcy kupili polską fabrykę. Zwalniają wszystkich pracowników. Niedziele handlowe 2024. Zakaz handlu. Jak są czynne sklepy w niedzielę [16.06.2024]?

Okres, jakiego wymaga się od osób chcących mieć prawo do najniższej emerytury

20 lat składkowych dla kobiet i 25 lat składkowych dla mężczyzn. Pracownicy z 20-letnim stażem pracy mogą spodziewać się emerytury, która jest zależna od składek opłacanych przez te 20 lat. Jeśli jesteś osobą mającą minimalny staż pracy, musisz zdawać sobie sprawę z tego, że emerytura, którą dostaniesz, może być dużo niższa od emerytur pobieranych przez osoby z dłuższym stażem pracy.

Po 20 latach pracy dla kobiet

Kobiety, które osiągają wiek emerytalny 60 lat i mające 20-letni staż pracy, często otrzymują minimalne świadczenie emerytalne: minimalną emeryturę, która aktualnie wynosi 1781 zł brutto. Taka kwota ma jedynie zapewnić podstawowe potrzeby życiowe kobietom, które przez cały okres swojego zatrudnienia zarabiały najniższą krajową.

Po 20 latach pracy dla mężczyzn

Mężczyźni, którzy osiągają wiek emerytalny 65 lat i mający 20-letni staż pracy, mają w tym wypadku nieco gorzej. Nie spełniając bowiem wymogu 25 lat pracy, koniecznego, by dostawać minimalną emeryturę gwarantowaną przez państwo, sprawiają, że wysokość ich emerytury będzie zależała od składek, jakie zgromadzili na swoich kontach emerytalnych. Ich świadczenie emerytalne będzie proporcjonalne do składek wpłacanych do ZUS-u, a to znaczy, że ich emerytura może być niższa niż minimalna.

Wysokość emerytury a składki

Wysokość emerytury wylicza się, dzieląc sumy zgromadzone w ramach składek emerytalnych w ZUS – na kontach i subkoncie – przez liczbę miesięcy dalszego trwania życia, pobieraną z tablic GUS. Gdy z dzielenia wyjdzie kwota niższa od najniższej ustawowo gwarantowanej emerytury, osoba ubiegająca się o emeryturę otrzymywać będzie to, co wyszło. Jednak osoba legitymująca się odpowiednim stażem (20 lub 25 lat) dostanie w takim przypadku emeryturę w wysokości 1781 zł, a po kolejnych waloryzacjach wyższą, gdy najniższa emerytura będzie rosła.

Okresy składkowe

Na podstawie art. 87 ust. 1 ww. ustawy – brane są pod uwagę przy ustalaniu uprawnień danej osoby do otrzymania najniższej (gwarantowanej) emerytury-jeżeli na podstawie indywidualnego kapitału danej osoby nie można ustalić świadczenia w co najmniej takiej lub w wyższej wysokości. Gwarancja wypłaty najniższej emerytury przysługuje tym ubezpieczonym, którzy uzyskali 20-letni okres ubezpieczenia (kobiety) i 25-letni okres ubezpieczenia (mężczyźni), z podstawą wymiaru składek nie niższą niż minimalne wynagrodzenie.

Prawo do emerytury minimalnej

Zyskują je osoby, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny (60 lat kobiety, 65 lat mężczyźni) i udowodniły wymagany staż pracy, to jest 20-letni okres ubezpieczenia w przypadku kobiety i 25-letni w przypadku mężczyzny. Aby uzyskać prawo do otrzymywania minimalnej emerytury, konieczne jest spełnienie następujących kryteriów:

  • Kryterium wieku emerytalnego: kobiety muszą osiągnąć 60 lat, a mężczyźni 65 lat;
  • Kryterium stażu pracy: 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn.

Dla osób spełniających te wymogi dzisiaj minimalna kwota emerytury to 1781 zł brutto. Staż emerytalny – 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn – jest ważny, gdy chodzi o osoby, które pracowały stosunkowo krótko lub otrzymywały niewielkie wynagrodzenie i z samego wyliczenia emerytury ZUS wypada niższa wysokość ich świadczenia od aktualnej najniższej emerytury.

Co to jest staż pracy?

Staż pracy to łączna długość okresów zatrudnienia. Do uzyskania emerytury nie jest wymagane osiągnięcie określonego okresu ubezpieczenia. Okresy ubezpieczenia (okresy składkowe) są brane pod uwagę jedynie przy ustalaniu kapitału początkowego, czyli hipotetycznej emerytury za pracę przed 1999 r. Aby obliczyć swoją staż pracy, wystarczy dodać do siebie długość wszystkich okresów zatrudnienia w ramach stosunku pracy oraz wszystkie inne okresy, które wlicza się do stażu pracy, np. studia wyższe.

Ile musisz zarabiać, aby dostać 4 tys. emerytury?

W 2024 roku minimalna emerytura wynosi 1781 złotych brutto, czyli niewiele, gdy weźmie się pod uwagę obecne koszty utrzymania. Powiedzmy, że do życia na emeryturze bez kłopotów materialnych wystarczyłoby ci świadczenie emerytalne 4 tys. zł. Wiedząc, że im więcej będziesz zarabiał/zarabiała, tym wyższa będzie twoja emerytura, jaką pensję musisz pobierać, aby w przyszłości dostawać emeryturę w wysokości 4 tys. zł?

Wielkość emerytury zależy od: dochodów, wieku, przewidywanej średniej długości życia, kapitału początkowego poddanego waloryzacji, środków zgromadzonych na subkoncie, liczby przepracowanych lat.

Kalkulatory emerytalne ZUS: prosta i zaawansowana wersja

Zastanawiasz się, jaką emerytura Cię czeka? ZUS udostępnia na swoim portalu dwa kalkulatory, które pomogą Ci oszacować wysokość Twojego przyszłego świadczenia:

Wersja uproszczona

W tej wersji wystarczy podać kilka podstawowych danych, takich jak:
– data urodzenia
– płeć
– okres pracy
– przeciętne miesięczne wynagrodzenie (wyrażone w procentach przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej)

Wersja zaawansowana

W tej wersji masz więcej możliwości, ale wymaga podania większej liczby danych. Możesz m.in.:
– wpisać różne wynagrodzenia w poszczególnych latach pracy
– wyłączyć z okresu ubezpieczenia lata, w których nie pracowałeś/aś lub miałeś/aś niskie wynagrodzenie
– podać informacje o dodatkowych okresach ubezpieczenia (np. urlopy macierzyńskie, rodzicielskie, wychowawcze)

Kto może uzyskać emeryturę

Jeśli chcesz szybko uzyskać orientacyjną wysokość swojej emerytury, wybierz wersję uproszczoną. Jeśli zależy Ci na bardziej dokładnej prognozie i chcesz wziąć pod uwagę więcej czynników, wybierz wersję zaawansowaną. Kalkulatory ZUS są narzędziami pomocniczymi i nie stanowią podstawy do roszczeń wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Ostateczną wysokość Twojej emerytury ustali ZUS na podstawie Twoich danych osobowych i przebiegu ubezpieczenia.