21 lipca, 2024

wzoryikolory.pl

kolory życia codziennego

Inflacja w USA nieco poniżej prognoz. Spadek również zauważalny w inflacji bazowej

Inflacja w USA nieco poniżej prognoz. Spadek również zauważalny w inflacji bazowej

Majowe statystyki inflacji CPI dla Stanów Zjednoczonych okazały się nieco niższe od oczekiwań większości ekonomistów. Szczególnie cieszy niespodzianka w przypadku inflacji bazowej.

W maju 2024 roku inflacja CPI w USA wyniosła 3,3% – poinformowało rządowe Biuro Statystyki Pracy (BLS). Był to niższy od rynkowego konsensusu wynoszącego 3,4%. Także model Fedu z Cleveland zakładał, że majowa dynamika CPI wyniesie 3,36%.

Przez pierwsze trzy miesiące 2024 roku inflacja CPI w Stanach Zjednoczonych negatywnie zaskakiwała ekonomistów i zamiast maleć, rosła. Dopiero kwiecień przyniósł minimalne spowolnienie amerykańskiej CPI. Nie zmienia to jednak faktu, że od lipca ubiegłego roku inflacja konsumencka w USA już się nie obniża, wahając się w przedziale 3,0-3,7%.

Roczna dynamika CPI w Stanach Zjednoczonych

Ponadto maj był 39. miesiącem z rzędu, w którym roczna dynamika CPI w Stanach Zjednoczonych przewyższała 2%.

Koszyk dóbr konsumpcyjnych kosztował tyle samo co w kwietniu, gdy podrożał o 0,3% mdm. W marcu i lutym odnotowano wzrost po 0,4% mdm po wzroście o 0,3% mdm w styczniu. Średni miesięczny przyrost amerykańskiego CPI za poprzednie 6 miesięcy wyniósł 0,27%. Przy utrzymaniu takiego stanu rzeczy przez kolejne 12 miesięcy roczna inflacja CPI w USA wyniosłaby 3,25%. To o ponad punkt procentowy ponad cel inflacyjny Rezerwy Federalnej.

  1. Powyżej celu pozostaje także inflacja bazowa, czyli wskaźnik z wyłączeniem paliw, żywności i energii.
  2. Bazowa CPI w maju wyniosła 0,2% mdm i 3,4% rdr. Co prawda roczna dynamika była najniższa od trzech lat, to jednak wciąż pozostaje zbyt wysoka i od pół roku obniża się bardzo powoli.

Dynamika inflacji bazowej wskazuje, że presja inflacyjna w największej gospodarce świata pozostaje nieugaszona. Główne miary inflacji konsumenckiej w Stanach Zjednoczonych w dalszym ciągu znajdują się powyżej 2-procentowego celu Rezerwy Federalnej.

Presja inflacyjna a Fed

Dynamiczny etap dezinflacji mamy już dawno za sobą i o dalsze spadki inflacji CPI jest już znacznie ciężej. W żargonie ekonomistów to tzw. problem ostatniej mili. Decydenci w Fedzie nie mogą podjąć decyzji o obniżeniu stóp procentowych.

Warto jednak wziąć pod uwagę, że statystyki CPI są sztucznie podbijane przez opóźnienia w transmisji danych z realnej gospodarki do BLS-owskiego agregatu kosztów zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych (ang. shelter).

Wzrost cen w różnych sektorach

  1. W maju „ceny” w kategorii mieszkań wykazały wzrost o 0,4% mdm oraz 5,4% rdr.
  2. W dalszym ciągu spadały ceny nowych samochodów (o 0,5% mdm), chociaż ceny używanych aut podniosły się o 0,6% mdm (ale i tak były niższe niż przed rokiem).
  3. Miesięczna dynamika cen z żywności ustabilizowała się na poziomie bliskim zera, a ceny gazu ziemnego były niższe.

Presja cenowa w sektorze usługowym jest obecnie główną siłą napędzającą inflację CPI w największej gospodarce świata.