21 lipca, 2024

wzoryikolory.pl

kolory życia codziennego

Interwencja służb ratunkowych: Plastikowa konstrukcja utrudniała ucieczkę

Interwencja służb ratunkowych: Plastikowa konstrukcja utrudniała ucieczkę

Stróżowie miejscy zareagowali na alarmujące zgłoszenie na ulicy w Krakowie dotyczące obecnego tam wężyka. Mieszkańka miasta, wyrzucając śmieci, dostrzegła karmelowego węża i niezwłocznie skontaktowała się z odpowiednimi służbami.

Interwencję podjęli strażnicy miejscy, którzy otrzymali informację o gadzie pełzającym w altanie na śmieci w czwartek. Kobieta, która jako pierwsza zauważyła węża, poinformowała strażników o incydencie, a ci natychmiast podjęli działania.

Po dotarciu na miejsce funkcjonariusze szybko ujęli gada, który spoczywał na klapie pojemnika na odpady. Interwencja okazała się skuteczna i bezpieczna.

Krakowska Straż Miejska o interwencji

„Efekt zatrzaśnięcia węża prawdopodobnie przyniosło samo pojawienie się strażników, a także fakt, że jego plastikowa konstrukcja zdecydowanie utrudniała mu ucieczkę” – pisali stróżowie miejscy na platformach społecznościowych.

Po zakończonej akcji zadowolona kobieta osobiście podziękowała strażnikom za szybką reakcję.