20 lipca, 2024

wzoryikolory.pl

kolory życia codziennego

Nasz wewnętrzny zegar: niezwykłe wsparcie w leczeniu raka

Nasz wewnętrzny zegar: niezwykłe wsparcie w leczeniu raka

Rytm dobowy to cykl zmian zachowania się zwierząt tłumaczony istnieniem tzw. zegara biologicznego. Jak wynika z nowego badania, może on wpływać również na inne aspekty, jak skuteczność leczenia nowotworów, a wszystko za sprawą tzw. inhibitorów punktów kontrolnych. To leki immunoterapeutyczne, które umożliwiają limfocytom T układu odpornościowego łatwiejsze rozpoznanie i zwalczenie nowotworu. Teoretycznie jest to idealne rozwiązanie, zwłaszcza że są mniej toksyczne niż chemioterapia, jednak naukowcy próbują znaleźć sposoby na zwiększenie skuteczności tego podejścia.

W Stanach Zjednoczonych zatwierdzono już kilka takich terapii, jednak choć mogą one leczyć wiele różnych nowotworów, działają tylko u niektórych pacjentów. Godzina podawania leków ma znaczenie, co wynika z nowych badań. Zespół z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Irvine (UC Irvine) odkrył, że w mysich modelach raka jelita grubego 24-godzinny cykl zegara dobowego wpływa zarówno na siłę mechanizmów obronnych nowotworu, jak i na zdolność inhibitorów punktów kontrolnych do walki z nimi.

Co więcej, w połączeniu z wieloma wcześniejszymi badaniami, sugeruje to, że zarówno zmiany stylu życia, jak i czas leczenia mogą być pomocne w walce z rakiem. Dokładne zrozumienie, w jaki sposób zakłócenia rytmu dobowego sprzyjają postępowi choroby, może prowadzić do modyfikacji zachowania w celu zmniejszenia ryzyka raka.

Indywidualny czas leczenia dla każdego

W raku jelita grubego guzy nowotworowe wytwarzają tzw. komórki immunosupresyjne, które próbują wyłączyć mechanizmy ochronne układu odpornościowego organizmu. Pierwszym odkryciem badania było to, że badacze ustalili, iż leczenie inhibitorami punktów kontrolnych działa najlepiej, gdy poziom komórek immunosupresyjnych osiąga swój szczyt.

Wymagane będą jednak dalsze badania, aby ustalić, czy te same mechanizmy biologiczne działają u ludzi, ale właściwa regulacja rytmów dobowych wydaje się kluczowa do stłumienia stanu zapalnego i wsparcia maksymalnej funkcji odpornościowej. W miarę pogłębiania naszej wiedzy na temat podstawowego mechanizmu dobowej regulacji odporności, będziemy w stanie wykorzystać moc naturalnych rytmów organizmu do walki z rakiem i opracowania bardziej spersonalizowanych i skutecznych strategii leczenia.