20 lipca, 2024

wzoryikolory.pl

kolory życia codziennego

Ryszard Petru przedstawia swoje propozycje zmian w systemie opieki zdrowotnej. Co chce wprowadzić?

Ryszard Petru przedstawia swoje propozycje zmian w systemie opieki zdrowotnej. Co chce wprowadzić?

Do Sejmu wpłynał poselski projekt ustawy dotyczący zmian w składce zdrowotnej, którego zgłosili posłowie Polski2050-Trzeciej Drogi. O wniesieniu dokumentu i jego wstępnych założeniach mówił już wcześniej poseł Ryszard Petru.

Zgodnie z projektem posłowie chcieliby wprowadzić trzy ryczałtowe kwoty składek. „Proponuje się podstawową jednolitą miesięczną składkę zdrowotną w wysokości: Oznacza to nieznaczną zmianę założeń – pierwotnie Petru również mówił o trzech kwotach składki, jednak w zależności od sposobu rozliczania.

Podatnicy rozliczający się na zasadach ogólnych mieliby płacić przy przychodzie rocznym miesięcznie, zaś przy przychodzie dla osób przy przychodzie rocznym składka miała wynosić , zaś miesięcznie. Przy przychodzie rocznym składka wyniosłaby miesięcznie.

Projekt obejmuje około 16 milionów osób aktywnych zawodowo. Wnioskodawcy przekonują, że nowe zasady wiążą się ze zmniejszeniem wysokości płaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne, zatem skutki społeczne byłyby pozytywne.

„Wpłynie to korzystnie na lepsze zaspokajanie potrzeb społecznych, poprawę sytuacji zdrowotnej, co także obniży koszty udzielanych świadczeń zdrowotnych” – brzmi uzasadnienie.

Wnioskodawcy wskazują, że pracownik o zarobkach wynoszących średnią krajową za rok 2023 (7155,48 zł brutto) płaciłby nie 555, a 525 zł miesięcznej składki zdrowotnej.

„W przypadku przedsiębiorców proponowana ustawa również oznaczać będzie. Obecnie minimalna wysokość składki (płaconej – red.) przez przedsiębiorcę wynosi 381,78 zł – proponowane zmiany obniżą tę wartość do 300 zł. (w przypadku podatników rozliczających się według skali lub podatkiem liniowym).” – przekonują posłowie.

Jednocześnie wnioskodawcy podkreślają, że ustawa miałaby doprowadzić do zmniejszenia przychodów NFZ o około 15 mld zł w 2025 roku. Może okazać się to problematyczne – W zamian ubytek przychodów miałby być zrekompensowany poprzez dotację z budżetu państwa.

Propozycje oszczędności na kwotę obejmują oraz innych funduszy celowych (należy jednak tu wskazać, że wymieniony fundusz znajduje się).

Ponadto proponuje się w zamian za wprowadzenie „większej automatyzacji i digitalizacji procesów administracyjnych”. To jednak nie wszystko -.

Ponadto zaproponowano. „Dodatkowe lepsze planowanie nadzór oraz kontrola kosztów inwestycjach w infrastrukturalnych pozwoli zaoszczędzić około 3 miliardy złotych rocznie” – podkreślono.

Miałoby to zapewnić odpowiedni okres vacatio legis na dostosowanie się do nowych realiów instytucjom państwowym. Do projektu ustawy dołączono także podpisy posłów Polski 2050, którzy popierają proponowane zmiany w składce zdrowotnej.

Na liście brakuje jednak kilku podpisów: Agnieszki Buczyńskiej, Michała Gramatyki, , Joanny Muchy czy Pawła Zalewskiego.