20 lipca, 2024

wzoryikolory.pl

kolory życia codziennego

Strefa buforowa przy granicy. Służby kontrolne pod kierownictwem szefa MSWiA zaostrzają nadzór

Strefa buforowa przy granicy. Służby kontrolne pod kierownictwem szefa MSWiA zaostrzają nadzór

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji podpisał rozporządzenie w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu przebywania na określonym obszarze w strefie nadgranicznej przy granicy z Białorusią

Regulacja wchodzi w życie 13 czerwca

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przekazało informację o wprowadzeniu czasowego zakazu przebywania na określonym obszarze w strefie nadgranicznej przy granicy z Republiką Białorusi. Zgodnie z komunikatem MSWiA, przepisy wejdą w życie w czwartek, 13 czerwca.

Obszar strefy buforowej przy granicy

Szef MSWiA podjął decyzję po uzgodnieniach międzyresortowych i konsultacjach publicznych. Zostały uwzględnione uwagi i postulaty, szczególnie dotyczące zmniejszenia obszaru strefy objętej zakazem przebywania, który został ograniczony do niezbędnego minimum.

Na podstawie rozporządzenia strefa obejmie zakazem przebywania odcinek granicy o długości 60,67 km, położony w zasięgu terytorialnym Placówek Straży Granicznej w Narewce, Białowieży, Dubiczach Cerkiewnych oraz Czeremsze. Obszar objęty zakazem na odcinku około 44 km wynosi 200 m od linii granicy państwowej. Natomiast na odcinku około 16 km, położonym w rejonie rezerwatów przyrody, strefa buforowa będzie szersza i wyniesie około 2 km – informuje MSWiA.

Nowe przepisy dotyczące strefy buforowej na granicy polsko-białoruskiej

Strefa buforowa nie obejmuje miejscowości i szlaków turystycznych. Celem wprowadzonych ograniczeń jest zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom, turystom oraz innym podmiotom prowadzącym działalność zawodową. Rozwiązania mają na celu ograniczenie obecności osób postronnych w rejonie działań służbowych i zapewnienie bezpieczeństwa funkcjonariuszom służb oraz ograniczenie działalności grup przemytniczych ułatwiających nielegalną migrację.

Decyzja premiera Donalda Tuska o wprowadzeniu strefy buforowej

Decyzja o wprowadzeniu strefy buforowej na granicy polsko-białoruskiej została zapowiedziana przez premiera Donalda Tuska podczas wizyty w Dubiczach Cerkiewnych. Jesienią 2021 roku, po ataku na polskiego żołnierza, premier Tusk wraz z wicepremierem i szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem oraz szefem MSWiA Tomaszem Siemoniakiem odwiedzili granicę.

Uchwała w sprawie strefy buforowej została przyjęta podczas posiedzenia rządu w Białymstoku. Premier podkreślił, że celem wprowadzenia strefy buforowej jest utrudnienie przemytu nielegalnych migrantów przez granicę polsko-białoruską oraz stworzenie lepszych warunków dla służby, w tym Straży Granicznej, wojska i policji.