21 lipca, 2024

wzoryikolory.pl

kolory życia codziennego

Wiceminister Motyka alarmuje: Zaniedbanie inwestycji w OZE stanowi poważne ryzyko dla bezpieczeństwa kraju.

Wiceminister Motyka alarmuje: Zaniedbanie inwestycji w OZE stanowi poważne ryzyko dla bezpieczeństwa kraju.

Rosnący udział energetyki wiatrowej w miksie wytwórczym podnosi poziom bezpieczeństwa energetycznego Polski – wskazują uczestnicy konferencji Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej (PSEW), która odbywa się w dniach 4-6 czerwca w Świnoujściu.

Brak inwestycji w OZE groził bezpieczeństwu energetycznemu Polski – ocenił podczas wydarzenia wiceminister klimatu Szymon Motyka.

Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej postanowiło oszacować obecny potencjał energetyki wiatrowej na lądzie, w ślad za rosnącymi oczekiwaniami względem transformacji energetycznej Polski oraz koniecznością aktualizacji strategicznych dokumentów, które wyznaczają jasny kierunek zmian.

Potencjał energetyki wiatrowej w Polsce

Niemal 20 GW wynosi różnica w potencjale energetyki wiatrowej w zależności od tego, czy pojawią się zmiany w ustawie wiatrakowej. Nowy raport wskazujący potencjał wiatru na lądzie został zaprezentowany podczas Konferencji PSEW 2024 w Świnoujściu. Polska może mieć nawet 41,4 GW energii z wiatru.

Nowy raport mówi jasno – PSEW w swojej analizie wskazuje potencjał ekonomiczny dla wariantu oczekiwanej, społecznie uzgodnionej odległości (500m) na poziomie 41,4 GW, natomiast biorąc pod uwagę aktualne ograniczenia lokalizacyjne (700m) – 22,19 GW do roku 2040.

„Uzyskane wyniki jasno pokazują, jak pilne jest procedowanie zmiany ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, szczególnie w kontekście zapisów dotyczących odległości. Ta długo wyczekiwana zmiana pozwoli na szybkie udostępnienie inwestycji w lądową energetykę wiatrową, pozwalając tym samym na odblokowanie korzyści płynących z taniej, zielonej energii, a także umożliwi realizację ambitnych celów unijnych w zakresie OZE. Nie możemy pozwolić sobie na dalszą zwłokę – działa ona na niekorzyść społeczeństwa, gospodarki i klimatu” – tłumaczy Janusz Gajowiecki, prezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej.

Transformacja energetyczna a energetyka wiatrowa

„Przez lata blokada inwestycji w odnawialne źródła energii i mity, które wokół tego narosły przyhamowały mocno transformację energetyczną. Niestety, zagroziły bezpieczeństwu energetycznemu Polski” – ocenił w Świnoujściu wiceminister klimatu Szymon Motyka.

W ocenie wiceministra Motyki wprowadzona w 2016 r. tzw. ustawa odległościowa „uderzyła w polską gospodarkę”. „Ta ustawa niebawem będzie procedowana” – podkreślił przedstawiciel resortu klimatu i środowiska. Przepisy mają już akceptację kierownictwa w ministerstwie i wkrótce trafią do uzgodnień międzyresortowych. Będzie to ustawa rządowa, „do której nie będzie żadnych politycznych 'wrzutek’ na komisjach” – zapewnił Szymon Motyka.