20 lipca, 2024

wzoryikolory.pl

kolory życia codziennego

Większość firm planuje zwiększyć zatrudnienie, a nie redukcję. Branże, w których szukana jest praca

Większość firm planuje zwiększyć zatrudnienie, a nie redukcję. Branże, w których szukana jest praca

Według badania ManpowerGroup, prognoza netto zatrudnienia dla Polski na III kwartał 2024, będąca odzwierciedleniem nastrojów rekrutacyjnych, wyniosła +14 proc. To wynik wyższy o o 2 punkty procentowe zarówno w porównaniu z danymi dotyczącymi II kwartału, jak i z danymi z analogicznego okresu roku poprzedniego (III kw. 2023 r.). Oznacza to Zatrudnienie nowych pracowników planuje 35 proc. badanych przedsiębiorstw, o konieczności przeprowadzenia zwolnień mówi 19 proc. firm, a w III kwartale tego roku.

Z pozyskanych danych wynika, że największy apetyt na pracowników mają Nieco mniejszy „pęd” do zatrudniania wykazują organizacje z regionów Centrum (+16 proc.), Południe (+9 proc.) i Północ (+8 proc.). Firmy zlokalizowane na południowym zachodzie kraju deklarują prognozę zatrudnienia na poziomie +1 proc., co w praktyce przekłada się na niewielką stagnację lokalnego rynku . – , co jest rezultatem wzmożonej logistyki krótkoterminowej firm działających na rzecz odbudowy Ukrainy – tłumaczy Tomasz Walenczak, dyrektor generalny ManpowerGroup w Polsce. – Na północnym-zachodzie Polski, który także zapowiada duże zapotrzebowanie na talenty w najbliższych miesiącach, jest to z kolei związane z dużym rozwojem branży zielonej energii, w tym farm wiatrowych – dodaje.

Badanie Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia analizuje trendy rekrutacyjne w ośmiu obszarach. Okazuje się, że w III kwartale (+40 proc.), a także (+27 proc.). Ten drugi obszar odnotował największy wzrost w ujęciu kwartalnym – prognoza wzrosła tutaj bowiem aż o 32 punkty procentowe. (+22 proc.), a także usług komunikacyjnych (+19 proc.). Kolejne miejsce, z prognozą +12 proc., zajmują branża przemysłu i surowców wraz z branżą nauk przyrodniczych i opieki zdrowotnej oraz branżą finansów i nieruchomości. Najskromniejsze plany w zakresie zatrudniania mają firmy z obszaru dóbr i usług konsumpcyjnych (+11 proc.).

Tomasz Walenczak zwraca w tym kontekście uwagę na wysoką prognozę netto w trzecim kwartale br. w przypadku , co – jego zdaniem – powinno cieszyć tym bardziej, że branża ta zmaga się z wieloma wyzwaniami i dochodziło w niej ostatnio do znacznych redukcji personelu. – Świat nieuchronnie pędzi w kierunku sztucznej inteligencji, nowych technologii, do czego niezbędni są specjaliści zarządzający i implementujący tego typu rozwiązania – mówi dyrektor w ManpowerGroup. W III kwartale 2024 roku (+27 proc.) (+25 proc.). Najmniejsze zapotrzebowanie na nowe talenty deklarują zaś spółki zatrudniające ponad 5000 pracowników (+5 proc.) oraz te przedsiębiorstwa, gdzie kadra liczy od 10 do 49 pracowników (+2 proc.).