21 lipca, 2024

wzoryikolory.pl

kolory życia codziennego

Aż 2150 zł do wydania dzięki bonowi dla seniorów!

Aż 2150 zł do wydania dzięki bonowi dla seniorów!

14. emerytura dla seniorów może być kluczowym uznaniem dla ich trudu i wysiłku w ciągu całego życia zawodowego. Niektórzy z nich już otrzymali dwie emerytury w ciągu roku, co może znacząco wpłynąć na ich budżet domowy.

Aktywacja legitymacji emeryta-rencisty w mObywatelu

Zgodnie z informacjami, nie wszyscy seniorzy będą mogli skorzystać z tego dodatkowego świadczenia. Niemniej jednak, dla wielu starszych osób może to być ważna pomoc w finansowaniu codziennych potrzeb.

Bon senioralny dla rodzin z osobami starszymi

Minister Marzena Okła-Drewnowicz potwierdziła wprowadzenie bonu senioralnego dla rodzin aktywnych zawodowo, które mają bliską starszą osobę na utrzymaniu. To element systemowego rozwiązania dla starzejącego się społeczeństwa, eliminujący konieczność rezygnacji z pracy ze względu na opiekę nad seniorem.

Odpowiedzialność za bon senioralny

Planowane rozwiązania zakładają przeniesienie odpowiedzialności za bon senioralny na samorządy. Mają one otrzymać fundusze niezbędne do realizacji programu wsparcia rodzin z seniorami.

Konsultacje publiczne

Minister przewiduje przeprowadzenie konsultacji publicznych również z samorządami, aby zgromadzić opinie i uwagi w tej sprawie. Proces legislacyjny będący efektem tych konsultacji rozpocznie się już wkrótce.

Kto kwalifikuje się do bonu senioralnego?

Osoba uprawniona do bonu senioralnego musi mieć ukończone 75 lat oraz posiadać określone potrzeby, których nie jest w stanie zaspokoić jej rodzina. Dodatkowo, wsparcie bonem senioralnym może uzyskać zstępny seniora, spełniający określone kryteria dochodowe.

Usługi objęte bonem senioralnym

Bon senioralny będzie można wykorzystać na usługi społeczne takie jak podstawowe zaspokojenie codziennych potrzeb, pomoc w uzyskaniu dostępu do służby zdrowia, opiekę higieniczno-pielęgnacyjną oraz zapewnienie odpowiednich kontaktów z otoczeniem.

Wysokość bonu senioralnego

W drugiej połowie 2024 roku bon senioralny wyniesie maksymalnie 2150 zł, co stanowi połowę minimalnego wynagrodzenia. Wartość bonu będzie uzależniona od oceny potrzeb seniora.

Sposób składania wniosku o bon senioralny

Wnioski o bon senioralny będzie można składać elektronicznie poprzez platformę Emp@tia lub ePUAP. Zainteresowani, którzy spełniają określone kryteria, powinni monitorować informacje związane z wprowadzeniem tego świadczenia.