20 lipca, 2024

wzoryikolory.pl

kolory życia codziennego

Rodzinne koneksje Ramzana Kadyrowa w czołowych urzędach Czeczenii

Rodzinne koneksje Ramzana Kadyrowa w czołowych urzędach Czeczenii

Takie opinie coraz częściej wygłaszają obserwatorzy rosyjskiej sceny politycznej za sprawą regularnych doniesień, które ukazują się w niezależnych mediach. Dziennikarze śledczy twierdzą, że Kadyrow choruje na martwicę trzustki i że w ostatnich miesiącach jego stan stopniowo się pogarsza.

„Choroba, na którą cierpi Kadyrow zagraża życiu, bo może prowadzić do niewydolności narządów, głównie nerek i płuc. Towarzyszą jej ataki przeszywającego bólu, z powodu których chory nie może spać. Nie pomagają nawet silne środki przeciwbólowe, zwykle przepisywane pacjentom w terminalnym stadium raka” – opisywała na łamach „Nowej Gazety” Jelena Milaszyna, dziennikarka, która od lat zajmuje się Czeczenią.