20 lipca, 2024

wzoryikolory.pl

kolory życia codziennego

W Polskę płynie duża liczba pieniędzy. „Jesteśmy całkowicie zanurzeni”

W Polskę płynie duża liczba pieniędzy. "Jesteśmy całkowicie zanurzeni"

Obecnie mamy do czynienia z rekordowym napływem unijnych funduszy do Polski, jako największy beneficjent polityki spójności. Minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz podkreśliła, że jest to sytuacja bezprecedensowa. Pytana o wpływ tego zjawiska na proeuropejskie nastroje Polaków, minister stwierdziła, że dysponowanie środkami unijnymi będzie się zmieniało w Unii Europejskiej, ale Polska musi mieć na to duży wpływ.

Dodała, że będzie więcej środków dostępnych, na które Polska będzie mogła wpływać. Przykładem dyskusji o bezpieczeństwie, gdzie UE będzie musiała przeznaczyć większe środki na impuls rozwojowy dla przemysłu zbrojeniowego oraz na umocnienia, szczególnie istotne dla Polski ze względu na położenie geograficzne wyznaczające granice UE.

Minister wyjaśniła, że środki na bezpieczeństwo będą alokowane z uwagi na potrzebę, w którą Unia zadecyduje zainwestować. Podkreśliła, że jest istotne, aby Polacy rozumieli, iż Unia Europejska to nie tylko fundusze otrzymywane w ramach Funduszy Europejskich, ale również inne kluczowe aspekty, na których Polska może wygrać lub przegrać.

Zakończenie kwietnia przyniosło uchwałę rządu dotyczącą inwestycji w różne obszary, takie jak poprawa dostępności i jakości świadczeń zdrowotnych. Zmiany te mają przyczynić się do lepszej realizacji działań w obszarach związanych m.in. z zieloną transformacją, inteligentnym i zrównoważonym wzrostem gospodarczym, opieką zdrowotną, transformacją cyfrową oraz polityką na rzecz dzieci i młodzieży.

W ramach Krajowego Planu Odbudowy (268 mld zł), przyjętego przez rząd pod koniec kwietnia, znaczna suma środków zostanie przeznaczona na cele klimatyczne, transformację cyfrową oraz reformy socjalne. Dofinansowanie ma wynieść 25,27 mld euro (113,28 mld zł) w postaci dotacji oraz 154,81 mld zł w formie preferencyjnych pożyczek zgodnie z celami UE.