21 lipca, 2024

wzoryikolory.pl

kolory życia codziennego

Wyniki kontroli PIP w inwestycjach Orlenu: Wiele nieprawidłowości, nałożone kary

Wyniki kontroli PIP w inwestycjach Orlenu: Wiele nieprawidłowości, nałożone kary

W połowie maja Państwowa Inspekcja Pracy (PIP) zorganizowała na terenie budowanego w Orlenie w Płocku kompleksu punkt informacyjny dla zatrudnionych tam cudzoziemców. Mogli oni zapoznać się m.in. z Inwestycję realizują Hyundai Engineering z siedzibą w Seulu oraz z Tecnicas Reunidas z siedzibą w Madrycie – umowę z tymi spółkami na budowę kompleksu Olefiny III koncern podpisał w czerwcu 2021 r.

Jak poinformował w środę GIP, , jakie zostały wszczęte w maju „w zakresie ” w stosunku do osób pracujących na budowie kompleksu Olefiny III w Płocku, przy czym Według danych GIP,

Dodatkowo inspektorzy wydali w trakcie kontroli 52 decyzje ustne, 20 decyzji pisemnych i 5 wniosków w wystąpieniach. „Każda wydana decyzja dotyczyła nieprawidłowości w zakresie stosowania przepisów bhp w stosunku do indywidualnych pracowników i zespołów, narażonych na utratę zdrowia lub życia” – wyjaśniono w komunikacie.

Jak zaznaczył GIP, aktualnie działaniami PIP „objętych jest „, a „działania kontrolne prowadzone są w obszarze legalności zatrudnienia oraz prawnej ochrony pracy, w szczególności w zakresie wynagrodzeń za pracę”. „Zapewniam, że inspektorzy działają tak, by zweryfikować W przypadku ich potwierdzenia będziemy działać stanowczo w granicach naszych kompetencji” – oświadczył Główny Inspektor Pracy Marcin Stanecki, cytowany w komunikacie.

Jak przekazał w środę GIP, podczas kontroli na budowie kompleksu Olefiny III w zakładzie Orlenu w Płocku , w którym wykonywano prace instalacyjne oraz na Z informacji GIP wynika, że inne nieprawidłowości, które ujawniono bezpośrednio w trakcie kontroli, to m.in. , brak wyznaczenia i oznakowania ciągów komunikacyjnych na terenie budowy prowadzących do stanowisk pracy, a także czy niestosowanie środków ochrony indywidualnej – brak hełmów ochronnych lub stosowanie ich w sposób nieprawidłowy – niewłaściwe stosowanie urządzeń chroniących pracowników przed upadkiem z wysokości.

W środę p.o. rzecznika prasowego Tomasz Zalewski powiedział PAP, że kontrole na budowie kompleksu Olefiny III w zakładzie Orlenu w Płocku rozpoczęto dzień po wizycie inspektorów PIP, którzy w połowie maja, w ramach zorganizowanego punktu informacyjnego, rozmawiali z zatrudnionymi tam cudzoziemcami. Zaznaczył przy tym, że rozpoczęto wtedy „wszechstronne kontrole, firm, podwykonawców i pracowników”. – Kontrolerzy, którzy wizytowali poszczególne części placu budowy, jeżeli dostrzegali pewne niebezpieczeństwa, zagrożenia od razu reagowali, wydając decyzje i wystawiając mandaty – wyjaśnił Zalewski.

Przyznał jednocześnie, że , które „powiązane są z innymi kwestiami i wymagają więcej czasu”. W połowie maja, gdy PIP zorganizował na terenie budowy kompleksu Olefiny III w zakładzie w Płocku punkt informacyjny – jak mówił wtedy PAP p.o. rzecznika GIP – W środę przyznał, że zgłoszenia takie zaczęły napływać później. – Było kilkadziesiąt różnych zgłoszeń składanych przez cudzoziemców. Teraz właśnie podlegają one wyjaśnianiu – dodał Zalewski.

W Płocku znajduje się i jeden z największych w Europie. Zakończenie budowy instalacji planowane jest tam na pierwszą połowę 2027 r. W 2023 r., gdy budowa instalacji już trwała, w jej pobliżu powstało kontenerowe miasteczko dla pracowników, mogące przyjąć ok. 6 tys. osób. Koncern informował wtedy, że do pracy przy budowie – według danych wykonawcy przedsięwzięcia – , Malezji, Pakistanu, Filipin, Turcji i Turkmenistanu.